• nabízíme komplexní řešení problému, ne pouze tlumení symptomů
 • spolupracujeme s předními brněnskými odborníky v oboru ortopedie, chirurgie a neurologie
 • individuální přístup
 • minimální čekací doby
 • u nás vždy zaparkujete - před ordinací na Tkalcovské je neplacené parkoviště, v bezprostřední blízkosti parkoviště Albert (2 hodiny parkování zdarma)
 • výborná dostupnost MHD – Tramvaj č. 4, 2 (zastávka Tkalcovská)
Profi Fyzio
Profi Fyzio

Důkladná diagnostika pohybu

Pohybové potíže a bolesti mohou vzniknout z různých příčin. Cílené komplexní vyšetření odhalí příčiny potíží a je zásadní pro stanovení individuální strategie léčby.

Zlepšení kvality pohybu

Pomocí metodik, které vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků, jsme schopni ve spolupráci s klientem zlepšit koordinaci pohybu tak, aby bylo minimalizováno přetěžování pohybového systému, které může vést k bolesti nebo dokonce ke strukturálním poruchám.

Využití metod na neurofyziologickém podkladě

Ideální podmínky pro pohyb jsou vytvořeny optimálním postavením v kloubech celého těla v průběhu celého pohybu. Vedení pohybu, které je prováděno v souladu s neurofyziologickými principy těla, je důležité pro zlepšení svalové koordinace. Ta je podmínkou pro zlepšení ekonomiky pohybu, vyšší stabilizaci kloubu a také pro lepší schopnost adaptace při náhlém přetížení.

Fyzioterapie dospělých se odvíjí od diagnóz (ortopedických, chirurgických, neurologických) stanovených lékaři nebo na podkladě námi provedeného důkladného vyšetření.

 • prevence poruch pohybového systému
 • poradenská činnost v oblasti optimální pohybové aktivity
 • cílená terapie při bolestech zad
 • terapie bolestivých syndromů ramene
 • terapie při bolestech nebo nestabilitě kolenního kloubu
 • řešení entezopatií jako tenisový loket, patní ostruha aj.
 • řešení periferních paréz
 • stavy po cévních mozkových příhodách
Profi Fyzio
Profi Fyzio
 • spolupráci s námi ocení profesionální i amatérští sportovci
 • osobní zkušenosti se sportem i fyzioterapií u aktivních a vrcholových sportovců, nám pomáhají lépe odhalit kritická místa, která mohou výhledově dělat obtíže. Na základě vyšetření dokážeme navrhnout kompenzaci, která případné obtíže může vyřešit, nebo alespoň zmírnit
 • optimalizováním svalové souhry může dojít i ke zlepšení sportovních výkonů
 • předcházíme možnému vzniku nežádoucích problémů nebo bolesti pohybového aparátu v důsledku chybného sezení či jednostranného pracovního stereotypu
 • vytvoříme Vám individuální plán kompenzačního cvičení
 • pomůžeme Vám s ergonomií Vašeho pracovního prostoru
 • poradíme s výběrem ergonomických pomůcek
 • možnost konzultace přímo na Vašem pracovišti
Profi Fyzio
Profi Fyzio

Mgr. Jaroslava Přibylová Pochmonová, Ph.D.

Absolventka studia v oboru Léčebná rehabilitace a fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

V současnosti pracuje jako fyzioterapeutka na rehabilitační ambulanci Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně; rovněž participuje na kardiorehabilitačním ambulantním programu.

Jako odborná asistentka se podílí na výuce nových fyzioterapeutů na Katedře fyzioterapie a rehabilitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Má velké zkušenosti s problematikou sportovní rehabilitace – absolvovala stáže na Klinice rehabilitace Fakultní nemocnice v Motole v Praze a seminář u prof. Pavla Koláře; dále semináře a kurzy se zaměřením na úrazovou a sportovní problematiku a aplikaci labilních ploch u Dr. Pavla Švejcara; používá moderní a účinné metody včetně DNS (certifikát) a Vojtovy reflexní lokomoce (certifikát)

Mnoho let se věnuje vrcholovým sportovcům, rehabilitační léčbě sportovních zranění i pooperační rehabilitaci po ortopedických operacích. V posledních letech spolupracuje i na péči o pacienty s neurologickými diagnózami typu RS a ALS, či cervikální dystonie.

Informační memorandum o zpracování osobních údajů

Profi Fyzio

Mgr. Lukáš Katzer

Absolvent studia v oboru Fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

V současnosti pracuje jako fyzioterapeut na rehabilitační ambulanci Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Jako asistent se podílí na výuce nových fyzioterapeutů na Katedře fyzioterapie a rehabilitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Kromě rozličných diagnóz vyskytujících se na ambulantním pracovišti má velké zkušenosti s klienty s ortopedickými, traumatologickými a chirurgickými. Praktické znalosti získal při práci na I. chirurgické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

V rámci postgraduálního vzdělávání absolvoval řadu kurzů a seminářů zaměřených na sportovní problematiku. Několik let se věnuje fyzioterapii vrcholových i rekreačních sportovců.

Věnuje se prevenci, řešení bolestivých stavů a pooperační rehabilitaci.

Metody na neurofyziologickém podkladě, které používá k terapii, dodržují pravidla posturální ontogeneze. Péče o klienty je tak kvalitní a výsledky dlouhodobé.

V současnosti ordinuje na adrese Masarykova 506/37, Brno (vchod mezi KFC a lékárnou). http://www.4dfyzioterapie.cz/

Cena
Vstupní vyšetření a navržení individuálního terapeutického plánu (50 min)1000 Kč
Individuální terapie (50 min)1000 Kč
6x individuální terapie (6x 50 minut) – platnost 2 měsíce od první terapie5000 Kč
Terapie a konzultace mimo ordinaciSmluvní cena
Další specifické fyzioterapeutické službySmluvní cena
Dárkové poukazyCena
3x 50 min (platnost 1 rok od vystavení pro zahájení terapie)3000 Kč
6x 50 min (platnost 1 rok od vystavení pro zahájení terapie)5000 Kč

V současnosti nemám uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Platba za vyšetření i ošetření probíhá přímou úhradou, na účet nebo QR platbou.

Terapii lze bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před objednaným termínem, při kratší době storno poplatek 100 %.

Profi Fyzio Profi Fyzio Profi Fyzio Profi Fyzio Profi Fyzio Profi Fyzio

Vyšetření nebo terapii si u nás domluvíte telefonicky, přes SMS nebo pomocí kontaktního formuláře přímo s ošetřujícím fyzioterapeutem.


Mgr. Jaroslava Přibylová Pochmonová Ph.D.

IČ: 01058771

+420 702 052 378

Ordinační hodiny

Úterý: 16:00 - 20:00 (po předchozím objednání)

Středa: 16:00 - 20:00 (po předchozím objednání)

Čtvrtek: 16:00 - 20:00 (po předchozím objednání)

Ostatní dny dle dohody

Objednání prostřednictvím kontaktního formuláře, či telefonicky.

Mgr. Lukáš Katzer

IČ: 01058762

+420 775 922 755

Masarykova 506/37,
602 00 Brno

http://www.4dfyzioterapie.cz/tym/

Adresa:

Tkalcovská 351/3
602 00 Brno
(GPS: 49.200209, 16.627313)
Zobrazit v Google mapách

Opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

Vzhledem k současné situaci respektujte, prosím, níže uvedená pravidla.

Terapie je možná v případě, že:
 • jste aktuálně zdraví, tzn. nemáte projevy nachlazení nebo příznaky respiračního onemocnění,
 • nemáte další příznaky onemocnění Covid-19 (viz níže),
 • nebyla Vám nařízena izolace či karanténa,
 • nejste nebo jste nebyli v poslední době v kontaktu s osobou Covid-19 pozitivní.

V případě, že z výše uvedených důvodů terapie není možná, počítejte s možností objednání:
 • po ukončení karantény a
 • Vaše výsledky na Covid-19 jsou negativní a
 • pokud nadále nemáte respirační příznaky a/nebo jiné obtíže související s onemocněním Covid-19, které by mohly být rehabilitací zhoršeny.

Do všech vnitřních prostor ordinace vstupujte pouze s nasazenou ochranou úst a nosu.

Po příchodu si, prosím, vydezinfikujte ruce připravenou dezinfekcí.

Oznamte, prosím, prodělané onemocnění Covid-19 a dobu ukončení izolace/karantény před zahájením terapie.


Nejčastější příznaky onemocnění Covid-19:

 • horečka (38 °C a více)
 • suchý kašel
 • únava

Méně obvyklé příznaky:

 • bolesti svalů
 • bolest v krku
 • průjem
 • zánět spojivek
 • bolest hlavy
 • ztráta chuti nebo čichu
 • vyrážka na těle nebo barevné změny na prstech rukou nebo nohou