Opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

Vzhledem k současné situaci respektujte, prosím, níže uvedená pravidla.

Terapie je možná v případě, že:
 • jste aktuálně zdraví, tzn. nemáte projevy nachlazení nebo příznaky respiračního onemocnění,
 • nemáte další příznaky onemocnění Covid-19 (viz níže),
 • nebyla Vám nařízena izolace či karanténa,
 • nejste nebo jste nebyli v poslední době v kontaktu s osobou Covid-19 pozitivní.

V případě, že z výše uvedených důvodů terapie není možná, počítejte s možností objednání:
 • po ukončení karantény a
 • Vaše výsledky na Covid-19 jsou negativní a
 • pokud nadále nemáte respirační příznaky a/nebo jiné obtíže související s onemocněním Covid-19, které by mohly být rehabilitací zhoršeny.

Do všech vnitřních prostor ordinace vstupujte pouze s nasazenou ochranou úst a nosu.

Po příchodu si, prosím, vydezinfikujte ruce připravenou dezinfekcí.

Oznamte, prosím, prodělané onemocnění Covid-19 a dobu ukončení izolace/karantény před zahájením terapie.


Nejčastější příznaky onemocnění Covid-19:

 • horečka (38 °C a více)
 • suchý kašel
 • únava

Méně obvyklé příznaky:

 • bolesti svalů
 • bolest v krku
 • průjem
 • zánět spojivek
 • bolest hlavy
 • ztráta chuti nebo čichu
 • vyrážka na těle nebo barevné změny na prstech rukou nebo nohou
 • nabízíme komplexní řešení problému, ne pouze tlumení symptomů
 • spolupracujeme s předními brněnskými odborníky v oboru ortopedie, chirurgie a neurologie
 • individuální přístup
 • minimální čekací doby
 • u nás vždy zaparkujete - před ordinací na Tkalcovské je neplacené parkoviště, v bezprostřední blízkosti parkoviště Albert (2 hodiny parkování zdarma)
 • výborná dostupnost MHD – Tramvaj č. 4, 2 (zastávka Tkalcovská)
Profi Fyzio
Profi Fyzio

Důkladná diagnostika pohybu

Pohybové potíže a bolesti mohou vzniknout z různých příčin. Cílené komplexní vyšetření odhalí příčiny potíží a je zásadní pro stanovení individuální strategie léčby.

Zlepšení kvality pohybu

Pomocí metodik, které vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků, jsme schopni ve spolupráci s klientem zlepšit koordinaci pohybu tak, aby bylo minimalizováno přetěžování pohybového systému, které může vést k bolesti nebo dokonce ke strukturálním poruchám.

Využití metod na neurofyziologickém podkladě

Ideální podmínky pro pohyb jsou vytvořeny optimálním postavením v kloubech celého těla v průběhu celého pohybu. Vedení pohybu, které je prováděno v souladu s neurofyziologickými principy těla, je důležité pro zlepšení svalové koordinace. Ta je podmínkou pro zlepšení ekonomiky pohybu, vyšší stabilizaci kloubu a také pro lepší schopnost adaptace při náhlém přetížení.

Fyzioterapie dospělých se odvíjí od diagnóz (ortopedických, chirurgických, neurologických) stanovených lékaři nebo na podkladě námi provedeného důkladného vyšetření.

 • prevence poruch pohybového systému
 • poradenská činnost v oblasti optimální pohybové aktivity
 • cílená terapie při bolestech zad
 • terapie bolestivých syndromů ramene
 • terapie při bolestech nebo nestabilitě kolenního kloubu
 • řešení entezopatií jako tenisový loket, patní ostruha aj.
 • řešení periferních paréz
 • stavy po cévních mozkových příhodách
Profi Fyzio
Profi Fyzio
 • spolupráci s námi ocení profesionální i amatérští sportovci
 • osobní zkušenosti se sportem i fyzioterapií u aktivních a vrcholových sportovců, nám pomáhají lépe odhalit kritická místa, která mohou výhledově dělat obtíže. Na základě vyšetření dokážeme navrhnout kompenzaci, která případné obtíže může vyřešit, nebo alespoň zmírnit
 • optimalizováním svalové souhry může dojít i ke zlepšení sportovních výkonů
 • předcházíme možnému vzniku nežádoucích problémů nebo bolesti pohybového aparátu v důsledku chybného sezení či jednostranného pracovního stereotypu
 • vytvoříme Vám individuální plán kompenzačního cvičení
 • pomůžeme Vám s ergonomií Vašeho pracovního prostoru
 • poradíme s výběrem ergonomických pomůcek
 • možnost konzultace přímo na Vašem pracovišti
Profi Fyzio
Profi Fyzio

Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Absolventka studia v oboru Léčebná rehabilitace a fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

V současnosti pracuje jako fyzioterapeutka na rehabilitační ambulanci Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně; rovněž participuje na kardiorehabilitačním ambulantním programu.

Jako odborná asistentka se podílí na výuce nových fyzioterapeutů na Katedře fyzioterapie a rehabilitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Má velké zkušenosti s problematikou sportovní rehabilitace – absolvovala stáže na Klinice rehabilitace Fakultní nemocnice v Motole v Praze a seminář u prof. Pavla Koláře; dále semináře a kurzy se zaměřením na úrazovou a sportovní problematiku a aplikaci labilních ploch u Dr. Pavla Švejcara; používá moderní a účinné metody včetně DNS (certifikát) a Vojtovy reflexní lokomoce (certifikát)

Mnoho let se věnuje vrcholovým sportovcům, rehabilitační léčbě sportovních zranění i pooperační rehabilitaci po ortopedických operacích. V posledních letech spolupracuje i na péči o pacienty s neurologickými diagnózami typu RS a ALS, či cervikální dystonie.

Informační memorandum o zpracování osobních údajů

Profi Fyzio

Mgr. Lukáš Katzer

Absolvent studia v oboru Fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

V současnosti pracuje jako fyzioterapeut na rehabilitační ambulanci Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Jako asistent se podílí na výuce nových fyzioterapeutů na Katedře fyzioterapie a rehabilitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Kromě rozličných diagnóz vyskytujících se na ambulantním pracovišti má velké zkušenosti s klienty s ortopedickými, traumatologickými a chirurgickými. Praktické znalosti získal při práci na I. chirurgické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

V rámci postgraduálního vzdělávání absolvoval řadu kurzů a seminářů zaměřených na sportovní problematiku. Několik let se věnuje fyzioterapii vrcholových i rekreačních sportovců.

Věnuje se prevenci, řešení bolestivých stavů a pooperační rehabilitaci.

Metody na neurofyziologickém podkladě, které používá k terapii, dodržují pravidla posturální ontogeneze. Péče o klienty je tak kvalitní a výsledky dlouhodobé.

V současnosti ordinuje na adrese Masarykova 506/37, Brno (vchod mezi KFC a lékárnou). http://www.4dfyzioterapie.cz/

Cena
Vstupní vyšetření a navržení individuálního terapeutického plánu (50 min)800 Kč
Individuální terapie (50 min)800 Kč
6x individuální terapie (6x 50 minut) – platnost 2 měsíce od první terapie4000 Kč
Terapie a konzultace mimo ordinaciSmluvní cena
Další specifické fyzioterapeutické službySmluvní cena
Dárkové poukazyCena
3x 50 min (platnost 1 rok pro zahájení terapie)2400 Kč
6x 50 min (platnost 1 rok pro zahájení terapie)4000 Kč

V současnosti nemáme uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Platba za vyšetření i ošetření probíhá přímou úhradou nebo na účet.

Terapii lze bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před objednaným termínem.

Profi Fyzio Profi Fyzio Profi Fyzio Profi Fyzio Profi Fyzio Profi Fyzio

Vyšetření nebo terapii si u nás domluvíte telefonicky, přes SMS nebo pomocí kontaktního formuláře přímo s ošetřujícím fyzioterapeutem.


Mgr. Jaroslava Pochmonová Ph.D.

IČ: 01058771

+420 702 052 378

Ordinační hodiny

Úterý: 16:00 - 20:00 (po předchozím objednání)

Středa: 16:00 - 20:00 (po předchozím objednání)

Čtvrtek: 16:00 - 20:00 (po předchozím objednání)

Ostatní dny dle dohody

Objednání prostřednictvím kontaktního formuláře, či telefonicky.

Mgr. Lukáš Katzer

IČ: 01058762

+420 775 922 755

Masarykova 506/37,
602 00 Brno

http://www.4dfyzioterapie.cz/tym/

Adresa:

Tkalcovská 351/3
602 00 Brno
(GPS: 49.200209, 16.627313)
Zobrazit v Google mapách